جستجو برای "گاهنامه پیرنگ"

انتشار نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ»

انتشار نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ»

۲۰ بهمن ۱۳۹۹
پیرنگ؛ «داستان یک آغاز» نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ» منتشر شد. پرداخت ریالی و خرید مجله از طریق لینک مستقیم زرین‌‌‌‌پال پرداخت ارزی و خرید مجله از طریق پی‌پال توضیحات تکمیلی در این لینک
خرید نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ»

خرید نخستین شماره‌ی مجله‌ی ادبی الکترونیکی «پیرنگ»

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
  پیرنگ؛ تأملی در ادبیات داستانی گاهنامه‌ی ادبی پیرنگ شماره‌ی یک، داستان یک آغاز، بهمن‌ ۱۳۹۹   .متقاضیان داخل کشور، از طریق لینک پرداخت زیر مجله را تهیه کنید مجله ظرف مدت حداکثر ۶ ساعت به نشانی پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد .لطفاً در پر کردن فرم اطلاعات، دقت کافی داشته باشید پرداخت ریالی از طریق لینک مستقیم زرین‌‌‌‌پال   متقاضیان پرداخت ارزی خرید گاهنامه، از طریق شماره حساب اروپا، جهت  هماهنگی و ...ادامه مطلب »