بایگانی مطبوعات

«نسل نفرین‌شده، نسل درخشان»
 ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
 انتخاب و توضیح: حدیث خیرآبادی

«نسل نفرین‌شده، نسل درخشان»

آنجا که کورش اسدی از نفرین درخشان داستان‌نویسان هم‌نسل خود می‌گوید مقدمه؛ مروری بر کارنامه‌ی کورش اسدی در «کارنامه»ی دوران گلشیری از میان چند مجله‌ای که با نام هوشنگ گلشیری به یاد می‌آیند، از جمله جنگ اصفهان، نقد آگاه، مفید، ارغوان و زنده‌رود، شاید شناخته‌ترین‌شان «کارنامه» باشد که بیش از باقی پایید و پس از مرگ گلشیری هم ...  ادامه مطلب 
سیسفوس نماد امید است در دل تکرار
 ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
 توضیح و انتخاب: عطیه رادمنش احسنی

سیسفوس نماد امید است در دل تکرار

در «یوگا سوترا» هشت مرحله برای تربیت بدن، ذهن و تزکیه‌ی نفس وجود دارد که به مانند طنابی به‌هم پیوسته است (سوترا در لغت به معنای طناب است). مراحلی که گذر از آن‌ها به اندازه‌ی عمر آدمی است. یکی از تفاسیر از مراحل یوگا سوترا این می‌تواند باشد که حالا که زندگی یک رنج و عذاب مکرر است، چه‌گونه می‌توان آن‌را طی کرد؟ احتمالاً دو راه به ذهن ...  ادامه مطلب